Wednesday, November 12, 2008

Mimhs Plessas - To kouarteto tou Mimh Plessa + 6 solistes (1981)